کارگاه مهارتهای پایه ی زندگی قرآنی

کارگاه مهارتهای پایه ی زندگی قرآنی با همکاری انجمن اندیشه و پیشرفت و انجمن ادبی شهرستان فامنین در محل کتابخانه ی شهید مطهری برگزار شد.

مدرس دوره: آقای لطفی، مولف چندین کتب در این زمینه.

/ 0 نظر / 47 بازدید