ششمین جلسه آشنایی با بزرگان و فرهیختگان فامنین

ششمین جلسه آشنایی با بزرگان و فرهیختگان فامنین با حضور دکتر حسن سواری و اعضاء انجمن برگزار شد.

حسن سواری متولد 1347 در فامنین می باشد. ایشان دکتری حقوق بین الملل (حوزه حقوق امنیت بین المللی) را از دانشگاه Pierre Mendès France (پیی ماندس فرانس) اخذ کرده اند. همچنین ایشان عضو هیئت علمی دانشکده حقوق دانشگاه تربیت مدرس تهران می باشند.

/ 4 نظر / 76 بازدید
حسین

خسته نباشید واقعا حرکت بزرگ و خوبی را انتخاب کرده اید .

صالح

دکتر حسن سواری یک افتخار بزرگ برای شهر ماست باید از ایشان در جلسات استفاده کرد [لبخند][لبخند]

صالح

دکتر حسن سواری یک افتخار بزرگ برای شهر ماست باید از ایشان در جلسات استفاده کرد [لبخند][لبخند][لبخند][لبخند][لبخند]

صالح

دکتر حسن سواری یک افتخار بزرگ برای شهر ماست باید از ایشان در جلسات استفاده کرد [لبخند][لبخند][لبخند][لبخند][لبخند]